Skip to content

Hoofdfactoren

  • Zorgt er altijd voor dat uw patiënt een kerntemperatuur van meer dan 36°C heeft
  • Voorverwarm en informeer al uw patiënten (over PTM)
  • Controleer elke 15 minuten de temperatuur van elke patiënt
  • Pas Patiënt Temperatuur Management toe wanneer anesthesie langer dan 30 minuten duurt
  • Verwarm vloeistoffen altijd wanneer het toegediende volume meer dan 500 ml is

Deze handleiding is bedoeld voor alle patiënten, behalve:

  • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar
  • Zwangere vrouwen
  • Patiënten die behandeld zijn met therapeutische hypothermie
  • Patiënten die een operatieve ingreep onder plaatselijke verdoving ondergaan
  • Patiënten met ernstig hoofdletsel dat resulteert in een verminderde temperatuurregeling

*Deze handleiding is gebaseerd op de internationale richtlijnen van S3 (Duitsland), NICE (VK) en ASPAN (VS). Wij raden ten zeerste aan deze handleiding te gebruiken of te handelen volgens het protocol van uw instelling.