Skip to content

Welkom op tsc-group.com/patient-temperature-management & www.tsci.nl (de “Site”). The Surgical Company, (aangeduid als “The Surgical Company”, “wij”, “ons” of “onze”, zoals van toepassing) verleent u toegang tot de Site onder de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksovereenkomst (de “Overeenkomst”). Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u zonder enige beperking akkoord met deze Overeenkomst. Als u er niet mee instemt deze Overeenkomst te volgen en daaraan gebonden te zijn, mag u geen materiaal van deze Site openen, gebruiken of downloaden.

Als u een bestaande distributeur van The Surgical Company bent, zijn deze voorwaarden niet bedoeld om de voorwaarden in uw distributeursovereenkomst te vervangen of te wijzigen. In geval van inconsistentie zullen de voorwaarden van uw schriftelijke overeenkomst prevaleren boven de hierin opgenomen voorwaarden. Op alle producten en diensten van The Surgical Company kunnen ook afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn die het gebruik ervan regelen.

The Surgical Company behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Uw gebruik van deze Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan deze Overeenkomst zoals herzien. Om deze reden raden wij u aan deze Overeenkomst elke keer dat u deze Site gebruikt opnieuw te bekijken. Deze Overeenkomst is voor het laatst herzien op 1 december 2009.

De Inhoud van deze Site wordt in samengevatte vorm gepresenteerd, is algemeen van aard en wordt uitsluitend ter informatie aangeboden; het is niet bedoeld of aanbevolen als vervanging van professioneel medisch advies. U mag de Inhoud van deze Site niet gebruiken voor de diagnose van een gezondheids- of fitnessprobleem of ziekte. Win altijd het advies in van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener met betrekking tot een medische aandoening of behandeling. Niets op deze Site is bedoeld als medische diagnose of behandeling. Negeer nooit medisch advies of stel het inwinnen ervan nooit uit vanwege iets dat u op deze Site hebt gelezen.

Copyright en gebruiksbeperking

Er mag geen gebruik worden gemaakt van materialen op deze Site, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst. Alle Inhoud van de Site, met inbegrip van de selectie, rangschikking en het ontwerp van de Inhoud is eigendom van The Surgical Company en wordt beschermd door het auteursrecht. U mag op geen enkele wijze Inhoud wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van code en software. U mag Inhoud van de Site uitsluitend voor eigen gebruik downloaden, op voorwaarde dat de Inhoud op geen enkele wijze wordt gewijzigd, u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact laat en u de zin “Gebruikt met toestemming van The Surgical Company” opneemt wanneer u de Inhoud weergeeft of anderszins gebruikt.